top of page

Vorming voor vrijwilligers

en over vrijwilligerswerk

Logo hand vrijwilligers

Vrijwilligers

academie

Over
High Fives

Over

Vrijwilligers zetten zich samen met anderen actief in voor wat leuk, goed en juist is. Kunnen én mogen bijdragen aan hun omgeving. Dat is wat ze willen! Daarom helpt de Vrijwilligersacademie van Avansa Limburg hun talenten ontplooien en geeft ze ruimte om nieuwe initiatieven op te zetten.

 

We organiseren cursussen en workshops voor vrijwilligers over onderwerpen waar zij wakker van liggen. Welke papierwinkel moeten we in orde maken? Hoe maak ik een draaiboek voor onze activiteiten? Hoe maak ik een mooie flyer voor onze vereniging? Dit doen we in open aanbod en voor vrijwilligersgroepen op aanvraag.

 

Ook vrijwilligersorganisaties vinden bij ons vormingen en trajecten voor hun vrijwilligersondersteuners. Op welke manier geef ik feedback aan vrijwilligers? Hoe pak ik de werving en coaching aan?  Wat doe ik bij conflicten in de vrijwilligersploeg? Deze onderwerpen bieden we steeds op maat aan.

Aanbod

Ik wil...

Bijleren als vrijwilliger

Vrijwilligers die individueel graag iets bijleren, vinden het open aanbod op de website van Avansa Limburg.

Vrijwilligers beter begeleiden

Stuur je de vrijwilligers aan? Ondersteun je binnen een stad of gemeente de lokale verenigingen? Dit kan jij leren om jouw vrijwilligers beter te begeleiden.

Vorming voor groepen vrijwilligers

Hebben de vrijwilligers die jij ondersteunt, of heeft jouw vereniging nood aan vorming? De Vrijwilligersacademie heeft een ruim aanbod aan vormingen die je kennis en vaardigheden trainen.

Toch iets anders?

Zelf een thema in gedachten?

Of wil je graag dat we inhoud, aanpak of duurtijd van een bestaand aanbod aanpassen op maat?

Dat kan!

Neem contact op met karolien.nouwen@avansa-Limburg.be

of bel naar 011 560 107 om je vraag te bespreken.

Toch iets anders

Verhalen uit de praktijk

verhalen uit de praktijk - hasselt.jpg

Vrijwilligercoaches Hasselt

De diensten, voorzieningen en projecten van Stad Hasselt werken graag met vrijwilligers. De Hasseltse vrijwilligercoaches spelen binnen deze werking een belangrijke rol. Zij zorgen ervoor dat nieuwe vrijwilligers op de juiste plaats en in een passende taak terecht komen. Een goed onthaal- en intakegesprek met potentiële vrijwilligers is daarbij cruciaal. 

 

Stad Hasselt vroeg de Vrijwilligersacademie om de coaches kaders voor een warm onthaal en een intake op maat aan te reiken. Er was ook ruimte voor intervisie en uitwisselen van ervaringen. Daarnaast bundelde de Vrijwilligersacademie opmerkingen en ideeën van de coaches om het overkoepelende vrijwilligersbeleid van de stad aan te scherpen.

Contact
bottom of page